Inari Krohn: Matkalla
Inari Krohn: Matkalla (kuva työhuoneeni taulusta)

Koronakriisin kanssa olemme pikku hiljaa oppineet elämään, hapuillen hämärässä tai sitten sujuvasti valossa. 23.10. Suomea, kansalaisia, hyväntahtoisia ihmisiä kohtasi uudenlainen kriisi, joka rikkoo ennennäkemättömällä tavallisten ihmisten intimiteetin suojaa ja kolkuttelee luottamuksen rajoja. Kun vaikeissa asioissa hakee apua, voiko apuun tai asian salassapysymiseen luottaa, on kysymys monen huulilla. Psykoterapiakeskus Vastaamoa kohdannut röyhkeä tietosuojamurto ja kiristys,  ja mitä kaikkea oheen liittyykään, on monessa ihmisessä herättänyt huolta ja hätää siitä, mitä tästä kaikesta oikein seuraa, minne henkilökohtaiset tietoni päätyvät ja kuka niillä käy kauppaa ja missä. Psykoterapikeskus Vastaamon nykyisille ja entisille asiakkaille ja henkilökunnalle toivon voimia vakavan kriisin keskelle. Tästäkin selvitään eteenpäin.

Ohessa selvitän oman yritykseni tietosuojaa ja käytäntöjä.

Psykologipalvelu Pirjo Latvanen tarjoaa edelleen
– perhe- ja paripsykoterapiaa (myös Kelan tuki)
– itse tai muun tahon (esim Mela)  kustantamana yksilöllistä psykoterapiaa (ei Kelan tukemana) tai terapiakäyntejä
– psykologin käyntejä tai konsultaatiota
– työnohjausta yksilöille tai ryhmille
– luennointia ja koulutusta

Yksityisenä terveydenhuollon palveluntuottajana noudatan terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaa lainsäädäntöä (noin 20 eri lain tai asetuksen kohtaa) sekä psykologien ammattieettisiä sääntöjä. Vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi, lainsäädännön noudattaminen sekä Valviran valvonnassa toimiminen, erottaa psykoterapeutin ja psykologin muista palvelujaan tarjoavista terapeutti-nimikettä käyttävistä toimijoista.  Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee käynneistä lyhyen käyntimerkinnän omaan potilasrekisteriin (asiakasrekisteriin). Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan (asiakkaan) hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Psykoterapeuttina tämä auttaa minua huolehtimaan asiakkaan prosessin kuljettamisesta ja oleellisten asioiden huomioimisesta.  Asiakkaan yksityisyyden suoja edellyttää huolellisuutta asiakirjojen laatimisessa ja säilyttämisessä. Asiakirjoja voi laatia kahdella tavalla, sähköisesti tai ei-sähköisesti (tallennettuna digitaaliseen muotoon tai paperille / ulkoiselle muistitikulle). Itse käytän jälkimmäistä tapaa. Talletan asiakirjat lukollisessa, palosuojatussa paikassa.   EN kirjaa tietoja Kanta-palveluun, enkä luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille muutoin kuin tapauksissa, joissa sellaisesta erikseen sovitaan; esim. joissain tapauksissa maksusitoumuksen lähettäjätaho pyytää yhteenvetoa käynneistä (esim. Tays, Kela, Tampereen kaupunki). Työnohjauksista ei lainsäädäntö edellytä kirjaamista. Niistä teen omat päivämerkinnät muistikirjaan, jotka säilytetään myös lukollisessa ja palosuojatussa tilassa.

Mikä tahansa psykoterapiaan ja psykologikäynteihin liittyvä askarruttaa mieltäsi, ota yhteyttä seuraavan sivun yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai soittaen.